Články
02.02.2023
Energetická kríza a naša rodinná predajňa
Milí návštevníci www.tbls.sk (www.thebestlifestyle.sk)! Pravdepodobne nebude pre vás novinkou, že žiaľ aj nás zasiahla energetická kríza. Nasledu... čítať celé
Zobraziť všetky články
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
 3. Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
 1. upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu (e-shopu) www.tbls.sk;
 2. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú spolu uzatvárajú spoločnosť The Best Lifestyle s.r.o. (ako predávajúci) a zákazník (ako kupujúci) pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu na internetovej adrese www.tbls.sk.

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Predávajúci:

je spoločnosť The Best Lifestyle s.r.o. so sídlom v Matúškove, Matúškovo 367, 925 01;

IČO: 45706930, IČ DPH: SK2023099507

Kupujúci:

je každý návštevník e-shopu (fyzická alebo právnická osoba), ktorý súhlasí s VOP a s Reklamačným poriadkom a objedná si tovar prostredníctvom e-shopu.

E-shop:

je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Objednávka:

 1. je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov;
 2. vzniká na základe potvrdenia tovaru vloženého do košíka v e-shope predávajúcim;
 3. pre vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar;
 4. zaslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s cenou objednaného tovaru, ako aj so znením VOP a Reklamačným poriadkom; objednávka sa teda stáva záväznou;
 5. kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu ceny objednaného tovaru;
 6. odoslaním objednávky (t.j. uzatvorením kúpnej zmluvy) dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov v súlade so zákonom Rady (EÚ) č. 2016/679 (Tieto informácie nájdete aj v samostatnom článku.)

/Tento súhlas slúži pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávky, komunikácie so zákazníkom a marketingových akcií predávajúceho. Po úspešnom vybavení objednávky slúži pre účely plnenia zo zmluvy, marketingových akcií predávajúceho a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne meno firmy, IČO, DIČ / IČ DPH a kontaktná osoba), dodacia adresa (prípadne fakturačná), telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie, IP adresu, prezerané stránky na webových stránkach www.tbls.sk (www.thebestlifestyle.sk) a odkazujúce URL, dátum a čas návštev webových stránok www.tbls.sk (www.thebestlifestyle.sk), technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje (krajina a mesto).

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté The Best Lifestyle s.r.o. pre marketingové účely poskytuje The Best Lifestyle s.r.o. dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený The Best Lifestyle s.r.o. pre marketingové účely je platný po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

The Best Lifestyle s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

The Best Lifestyle s.r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať The Best Lifestyle s.r.o. prostredníctvom kontaktného formulára./

Tovar:

sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Cena:

všetky uvedené ceny sú konečné, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. prevziať objednaný tovar;
 2. zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.

Predávajúci sa zaväzuje:

 1. na základe objednávky zákazníka (t.j. tak, ako to bolo uvedené v čase objednávky) dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene;
 2. tovar adekvátne zabaliť a dodať najneskôr do 5 pracovných dní (okrem prípadov celozávodnej dovolenky);
 3. vystaviť a poslať faktúru do emailu ako daňový doklad.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou;
 2. za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou;
 3. za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Spôsob platby a dodacie podmienky:

 1. platba v hotovosti, alebo platobnou kartou – kupujúci platí pri osobnom odbere tovaru na prevádzke BLS v Galante (Adresa: Clementisove sady 182/26, Galanta 924 01);
 2. platba na účet – po zrealizovaní objednávky Vám bude doručený automatický potvrdzujúci e-mail, v ktorom Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky a je potrebné ho uviesť pri zasielaní úhrady. Peňažné prostriedky je možné zaslať na účet: SK37 0200 0000 0027 9610 9253.  Prevod a spracovanie takejto platby štandardne trvá pár dní. V prípade, že si zvolíte platbu na účet, tovar Vám budeme expedovať až po pripísaní celkovej fakturovanej sumy na náš účet - pri platbe na účet sa k cene pripočíta: 0,00 €;
 3. platba cez platobnú bránu GoPay (Viac info tu: Platba kartou (online)) - pri platbe cez platobnú bránu sa k cene pripočíta: 0,00 €;
 4. platba na dobierku – kupujúci platí pri prevzatí tovaru na určenú adresu.

 

Poštovné pre doručenie v rámci Slovenskej republiky (Obvyklá doba prepravy - pracovné dni po dni vyzdvihnutia: 1 deň):

 • Kuriér spoločnosti SPS (do 25kg)*:

Pri objednávke od   0kg -   2kg = 3,55€ 

Pri objednávke od   2kg -   5kg = 3,85€ 

Pri objednávke od   5kg - 10kg = 4,55€

Pri objednávke od 10kg - 15kg = 5,25€

Pri objednávke od 15kg - 20kg = 6,15€

Pri objednávke od 20kg - 25kg = 8,25€

  • Pri doručení na dobierku (hotovosť) sa k cene pripočíta: 1,00 €
  • Pri doručení na dobierku (platobná karta) sa k cene pripočíta: 1,80 €

 

Pri objednávke od   0kg -   2kg = 3,00€ 

Pri objednávke od   2kg -   5kg = 3,10€ 

Pri objednávke od   5kg - 10kg = 3,25€

  • Pri preprave na výdajné miesto SPS Parcel Shop nie je možné zvoliť platbu na dobierku.

 

Poštovné pre doručenie v rámci Českej republiky a Rakúskej republiky (Obvyklá doba prepravy - pracovné dni po dni vyzdvihnutia: 2 dni):

 • Kuriér spoločnosti IN TIME / SPS (do 25kg)*:

Pri objednávke od   0kg -   5kg = 13,15€ 

Pri objednávke od   5kg - 10kg = 15,15€ 

Pri objednávke od 10kg - 15kg = 17,20€

Pri objednávke od 15kg - 20kg = 19,20€

Pri objednávke od 20kg - 25kg = 21,25€

  • Pri preprave do zahraničia nie je možné zvoliť platbu na dobierku.

 

*Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS) sa rozhodol zaviesť v období od 1.11. do 24.12. tzv. sezónny poplatok vo výške 1 eura (1,20€ s DPH), ktorý bude pripočítaný ku každej zásielke podanej v tomto období.  Viac info

*Uvádzané ceny sú platné do 25kg celkovej hmotnosti objednávky. Poštovné poplatky nad 25kg sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu do 24 hodín od zaslania objednávky (pozn.: 0,60€ za každé kg navyše). Hmotnosť zásielky sa vždy zaokrúhľuje na celé kg smerom hore.

*Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska, Česka a Rakúska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu do 24 hodín od zaslania objednávky.

Prevod vlastníckeho práva:

 1. vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente zaplatenia plnej sumy dohodnutej ceny objednaného tovaru;
 2. reklamácie je možné vybaviť až po zaplatení plnej sumy dohodnutej ceny objednaného tovaru.

Právo spotrebiteľa (kupujúceho) odstúpiť od kúpnej do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru:

 1. spotrebiteľ (kupujúci) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich (ďalej len Zákon) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru;
 2. ak chce kupujúci využiť vyššie zmienené právo, je povinný doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy na kontaktnú adresu predávajúceho, (a to osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň určenej lehoty;
 3. kupujúci je tiež povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy doručiť predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom,  najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona); 
  /Odporúčame kupujúcim aby si pre vlastnú potrebu vyhotovili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku./
 4. predávajúci vráti plnú sumu dohodnutej ceny vráteného tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí      vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru;
 5. náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci;
 6. vyššie zmienené právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo pre tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, a taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a pre predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov;
 7. na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým            spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom,          visačkami a podobne;
 8. kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru;
 9. kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na        http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm;
  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR! Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016)./
 10. príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim The Best Lifestyle s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 97101 Trnava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Ako postupovať, keď ste dostali iný tovar, ako ste si objednali?

Napriek našej snahe vyhovieť všetkým zákazníkom sa môže stať, že dostanete iný tovar ako ste objednali. V takomto prípade Vás žiadame, aby ste nás o tejto skutočnosti neodkladne informovali písomne (info@tbls.sk) a telefonicky (na tel. č.: 0911 522 600) v pracovných dňoch od 8.30 hod. do 16.30 hod. Obratom Vám na naše náklady zašleme správny tovar.

Záverečné ustanovenia:

 1. neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok;
 2. predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP a Reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho;
  /V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku sa proces nákupu alebo reklamácie riadi tými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim./
 3. Tieto VOP a Reklamačný poriadok sú platné a účinné od 08. 11. 2022 a sú k dispozícií k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti.

THEBESTLIFESTYLE.SK © 2017 - 2022 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk